KHAI MẠC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(13/07/2017 15:56)
  Bình chọn

.

 
THỰC HIỆN: HOÀNG CƯỜNG - TUẤN ANH

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; ...

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO