Bắc Sơn củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém

(19/12/2017 13:46)
  Bình chọn

LSO-Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2016, trong số 55 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện thì có Đảng bộ xã Đồng Ý không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực.

Mô hình trồng bưởi của người dân xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn thu nhập cao

Đồng chí Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố TCCSĐ yếu kém, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 4/5/2017, xác định rõ nội dung, lộ trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm 2016 của các TCCSĐ và đảng viên, trong đó có Đảng bộ xã Đồng Ý.

Theo đó, BTV Huyện ủy đã đề ra 9 nhóm giải pháp đối với các TCCSĐ như: tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ, quản lý, giáo dục, rèn luyện đạo đức, kết nạp đảng viên; chăm lo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp mình và ở các thôn, khối phố thật sự vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình, khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình; xây dựng, bổ sung kế hoạch tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2016. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đội ngũ đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, đồng thời xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm…

Năm 2016, Đảng bộ xã Đồng Ý xếp loại yếu kém, vì vậy năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đặt quyết tâm củng cố bằng được tổ chức Đảng bộ xã Đồng Ý, đồng thời chỉ đạo về đích nông thôn mới đối với xã Đồng Ý trong năm 2017. Để thực hiện, BTV Huyện ủy đã thành lập tổ công tác gồm 10 thành viên, do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện làm tổ trưởng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tổ phó, các thành viên là lãnh đạo các ban của Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Nhiệm vụ của tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho BTV Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, chỉ đạo khắc phục bằng được các yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra, đó là vấn đề đoàn kết nội bộ; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, trách nhiệm người đứng đầu; triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới… 

Đồng chí Hoàng Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý – người được BTV Huyện ủy tăng cường từ huyện về cho biết: Năm 2017, được sự quan tâm của BTV Huyện ủy, đặc biệt là tổ công tác của huyện, Đảng ủy xã đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên ban chấp hành, BTV để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ thôn bản, trực tiếp chỉ đạo, nắm tình hình việc thực hiện nhiệm vụ, với phương châm những thôn khó khăn thì phân công các đồng chí chủ chốt, có năng lực để chỉ đạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện… dần dần những hạn chế yếu kém trước đây đã được khắc phục. Đến nay, trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy xã đến các chi bộ đều có sự đoàn kết, thống nhất, các kỳ sinh hoạt định kỳ được thực hiện đúng, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu đã phát huy đầy đủ. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đầu tháng 12/2017, xã cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, sự cầu thị của Đảng bộ xã Đồng Ý, mặc dù chưa đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, nhưng theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá thì năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Ý đã có sự tiến bộ về mọi mặt. Ngoài ra, đảng bộ các xã cũng triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 49 của Huyện ủy, do đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên  từng bước được nâng lên.

 
PHÙNG KHIÊM

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO