Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng - Báo Lạng Sơn
 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn:

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

(02/12/2016 13:48)
  Bình chọn

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 71, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố Lạng Sơn quan tâm thực hiện

Để thực hiện Nghị quyết 71 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch và xây dựng chương trình hành động. Hằng năm, Thành ủy ban hành chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 71 thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp thường xuyên đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm các nội dung của nghị quyết lồng ghép trong các hội nghị sơ kết, tổng kết. Tháng 12/2013, sau hội nghị cấp thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt Nghị quyết 71 lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng. Kết quả, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai học tập.

Thực hiện nghị quyết, Thành ủy duy trì các hội nghị thông báo thời sự định kỳ; hằng tháng có định hướng tuyên truyền tới các chi, đảng bộ, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể quần chúng. Đối với các sự kiện chính trị trọng đại, những ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương, Thành uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các chương trình phối hợp, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức như: cung cấp tài liệu, tuyên truyền qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể; qua các hội nghị báo cáo viên, các buổi thông báo thời sự; các hội nghị sơ kết, tổng kết; trên hệ thống loa truyền thanh....

Đồng chí Đặng Văn Báu, Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng cho biết: Là phường có đông đảng viên (gần 900 đảng viên), sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc, việc triển khai, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết luôn được Đảng ủy quan tâm, phổ biến lồng ghép với các hội nghị Đảng ủy, họp chi bộ, họp khu phố, vì vậy nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên (BCV), cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) các cấp của thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp. Hiện nay, toàn thành phố có 73 BCV; 198 cộng tác viên DLXH. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã tổ chức được 12 hội nghị BCV định kỳ cho 3.791 lượt người nghe; đội ngũ BCV thành phố, các phường, xã tổ chức được 1.877 buổi cho 182.596 lượt người nghe. Trong tuyên truyền, phổ biến đã gắn triển khai chỉ thị, nghị quyết với việc quán triệt Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng…

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của thành phố đã thực sự có những chuyển biến quan trọng. Các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác này. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên…, góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 
PHÙNG KHIÊM

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu tích cực

Tín hiệu tích cực

LSO-Từ năm 2015 đến nay, số lượng doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (NNNT) trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực. Các lĩnh vực được DN quan tâm nghiên cứu, lập dự án đầu tư gồm: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản, giết mổ gia súc và trồng rừng, một ...

TRANG NINH

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO