Văn Lãng

Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên

(08/12/2017 13:27)
  Bình chọn

LSO-Nhằm thực hiện tốt vai trò cầu nối của Đảng với nhân dân, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lãng luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về chất lượng và số lượng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ông Trần Anh Dũng, báo cáo viên cấp huyện hướng dẫn Bí thư Chi bộ khu 8, thị trấn Na Sầm tuyên truyền các thông tin đến nhân dân

Hiện nay, đội ngũ BCV cấp huyện có 20 người, mỗi xã trung bình có 1 TTV. Từ đầu năm đến nay, đội ngũ BCV, TTV từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền miệng được gần 700 cuộc với hơn 60 nghìn lượt người nghe về các nội dung cơ bản như: một số vấn đề về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương; tuyên truyền ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các hoạt động trước, trong và sau tuần lễ hội nghị cấp cao APEC năm 2017…

Ông Bế Thăng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ban Tuyên giáo luôn cung cấp đầy đủ, kịp thời bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đội ngũ BCV, TTV nghiên cứu, sử dụng nhằm phổ biến đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong các buổi tuyên truyền miệng. Qua đó, việc lựa chọn thông tin được chính xác và đi sâu vào trọng tâm hơn.

Trong năm qua, đội ngũ BCV huyện Văn Lãng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân... Ông Trần Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Sầm - BCV cấp huyện cho biết: Đối với các chỉ thị, nghị quyết, BCV sẽ trực tiếp thông tin với các đơn vị cấp dưới. Những vấn đề mang tính chất thông tin bình thường, các bí thư chi bộ sẽ được triệu tập để cập nhật, tập huấn nắm thông tin và cách thức triển khai, từ đó tuyên truyền đến toàn thể nhân dân.

Xác định đội ngũ BCV, TTV chính là lực lượng nòng cốt để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong nhân dân, Huyện ủy Văn Lãng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ BCV, TTV. Đội ngũ này phải đáp ứng được yêu cầu về bằng cấp, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuân thủ kỷ luật phát ngôn và đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, phản biện phục vụ yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Với vai trò là “cầu nối” thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ BCV, TTV của huyện thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những BCV có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền miệng tốt và có uy tín trong quần chúng. Đồng thời đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhằm kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 
THANH MAI

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO