Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý:

Ghi nhận ở Đảng bộ Lộc Bình

(12/09/2017 13:48)
  Bình chọn

LSO-Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Lộc Bình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, trong đó xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Lộc Bình 6 tháng đầu năm 2017

Đồng chí Lô Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 50, ngày 21/3/2017 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; căn cứ kế hoạch của huyện, các cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra.

Theo đó, quy hoạch cấp ủy viên cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 80 đồng chí, đạt tỉ lệ 1,9 lần so với cấp ủy viên đương nhiệm, quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy huyện 23 đồng chí, đạt tỉ lệ 1,92 lần; quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt 32 đồng chí; quy hoạch trưởng, phó các cơ quan, đơn vị 155 đồng chí; quy hoạch ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn 393 đồng chí, ban thường vụ 53 đồng chí, chức danh chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn) 409 đồng chí.

Quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Lộc Bình cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu phù hợp và tỉ lệ trong từng cơ cấu cao hơn khóa trước. Trong đó, tỉ lệ cán bộ nữ đưa vào quy hoạch đảm bảo theo quy định của tỉnh. Ví dụ như quy hoạch lãnh đạo trưởng, phó phòng cơ quan, đơn vị có 68 nữ trên tổng số 155, chiếm 43,8%; cấp xã, thị trấn quy hoạch ban chấp hành, có 114 nữ trên tổng số 393, chiếm 30%.

Cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ mới quy hoạch lần đầu đảm bảo tỉ lệ so với số lượng cấp ủy đương nhiệm. Cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có trình độ, khả năng quy tụ cán bộ, năng lực tổ chức điều hành lĩnh vực được phân công phụ trách; độ tuổi quy hoạch cơ bản đảm bảo công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ.

Đồng chí Hoàng Văn Nghịch, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mãn cho biết: Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, xã đã triển khai nghiêm túc, qua đó quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 14 đồng chí, quy hoạch chức danh chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND) gồm 8 đồng chí. Các đồng chí trong quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và đảm bảo về cơ cấu nữ, trẻ tuổi.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, không phải đảng bộ nào cũng đảm bảo yêu cầu như Xuân Mãn, mà việc triển khai quy hoạch cán bộ ở một số cấp ủy đảng cơ sở, thủ trưởng, cơ quan, đơn vị còn chậm; tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi ở cấp huyện, xã) chiếm tỉ lệ thấp, số lượng cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch ở một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa đảm bảo tỉ lệ theo quy định. Nguyên nhân là trình độ hiện tại của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lại không theo kịp, nhất là về trình độ lý luận chính trị.

Khắc phục vấn đề này, đồng chí Lý Đức Thanh, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Trên cơ sở quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tỉnh, huyện phê duyệt, hằng năm, huyện sẽ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời tiếp tục phát hiện, xem xét lựa chọn những người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và triển vọng phát triển để bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo nguồn quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy huyện, xã, thị trấn cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
PHÙNG KHIÊM

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Dân vô tư xả rác ra sông, suối

Dân vô tư xả rác ra sông, suối

LSO-Từ cuối năm 2017 đến nay, người dân các thôn: Bản Chu A, Bản Chu B, Bản Cảng, Nặm Lè, Tằm Chả, thuộc xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình hằng ngày vô tư xả rác xuống dòng sông Kỳ Cùng và các con suối. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước ...

GIA HUY - TRANG NINH

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO