Hai khâu đột phá trong xây dựng tổ chức đảng - Báo Lạng Sơn
 

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh:

Hai khâu đột phá trong xây dựng tổ chức đảng

(21/11/2016 13:49)
  Bình chọn

LSO-Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh là tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, có 72 cơ sở đảng trực thuộc. Năm 2016, Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015.

Đồng chí Vũ Văn An, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và đoàn cán bộ Đảng ủy dâng hương, báo công tại Khu Di tích K9 – Hà Nội

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng

Đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Trong xây dựng tổ chức đảng, khâu đầu tiên mà Đảng uỷ khối đặc biệt quan tâm, đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Để làm tốt công tác này, ngày 8/4/2013, Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó trong xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Đảng ủy khối đã nêu cụ thể hơn mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, tài liệu nghiên cứu,... Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân chuẩn bị các điều kiện phục vụ học tập nghị quyết đạt kết quả cả về chất lượng và số lượng. Việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện đã căn cứ vào chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, những nội dung của nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối, vì vậy việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện nghị quyết cơ bản sát thực, cụ thể.

Trong phương thức quán triệt, học tập với nhiều hình thức như: tổ chức học tập trung, học theo từng đơn vị, kết hợp các đơn vị có số lượng cán bộ, đảng viên ít không tự tổ chức được; chọn cử các đồng chí đảng viên có trình độ, khả năng nghiên cứu, truyền đạt làm báo cáo viên hoặc mời báo cáo viên của tỉnh truyền đạt để cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu sâu, nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị nhằm vận dụng tốt nghị quyết, chỉ thị vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện Nghị quyết 12 –NQ/ĐUK đã có 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt

Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, Đảng ủy khối cụ thể hóa bằng việc ra Nghị quyết số 11, ngày 3/4/2013 về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Qua tổ chức thực hiện, nhìn chung, việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng có bước chuyển biến tiến bộ hơn trước; công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của đồng chí bí thư, của cấp ủy được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; nội dung sinh hoạt có sự đổi mới, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng… Qua đó, 5 năm (2010-2015) tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 80%, nhiều chi bộ đạt 100%, tỷ lệ cấp ủy viên dự sinh hoạt đạt trên 90%. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng, hằng năm tỷ lệ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh là trên 66,67%, không có cơ sở đảng yếu kém; số đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 92,65%. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 76,24%. Chú trọng bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cấp ủy cơ sở, chỉ đạo kiện toàn cấp ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đã quyết định kết nạp 993 đảng viên mới, vượt 32,4% chỉ tiêu đề ra.

Với nỗ lực đó, 5 năm qua, Đảng uỷ khối 2 lần được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 1 cờ của Thủ tướng Chính phủ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2016, là 1 trong 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh được nhận cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2010-2015. Phát huy thành tích này, đồng chí Vũ Văn An, Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng: Thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp ủy đảng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức đảng, trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

 
PHÙNG KHIÊM

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Gia đình hạnh phúc - nền tảng của xã hội hạnh phúc

Gia đình hạnh phúc - nền tảng của xã hội hạnh phúc

LSO-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò hết sức to lớn của gia đình cũng như trách nhiệm của mỗi người trong ...

LA MAI

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO