Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên - Báo Lạng Sơn
 

Lộc Bình:

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

(15/08/2017 13:42)
  Bình chọn

LSO-Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong triển khai, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Huyện ủy Lộc Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII tại xã Xuân Tình

Hiện nay, toàn huyện Lộc Bình có 20 báo cáo viên, 175 tuyên truyền viên. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đều có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền được 471 cuộc với hơn 27.300 lượt người nghe về các nội dung: Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”… Trong đó, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện thực hiện được 70 cuộc; đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở thực hiện được 401 cuộc. Có được kết quả trên là sự nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Bà Hoàng Thị Hương, tuyên truyền viên xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình cho biết: Đội ngũ tuyên truyền viên xã thường xuyên được tập huấn; trong quá trình tuyên truyền, lấy những ví dụ thực tiễn minh họa giúp người nghe dễ hiểu, dễ vận dụng.

Với vai trò là “cầu nối” thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bà Phạm Minh Huệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thời gian qua, việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển mạnh về số lượng và chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được huyện quan tâm… Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã tổ chức được 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng thuyết trình cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng như kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở; cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều đóng góp và hoạt động tích cực, hiệu quả.

 
THANH MAI

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu tích cực

Tín hiệu tích cực

LSO-Từ năm 2015 đến nay, số lượng doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (NNNT) trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực. Các lĩnh vực được DN quan tâm nghiên cứu, lập dự án đầu tư gồm: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản, giết mổ gia súc và trồng rừng, một ...

TRANG NINH

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO