Thứ tư, 26/06/2019
Bắc Sơn: Cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu
Bắc Sơn: Cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu
(LSO) - Là huyện còn nhiều khó khăn, Bắc Sơn luôn xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc huy động, sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng...
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
(LSO) - Bắc Sơn có hệ thống chợ cụm xã và dịch vụ thương mại hoạt động sôi động với hàng nghìn cơ sở kinh doanh buôn bán cấp độ hộ gia đình. Do vậy, trong những năm qua, Đội Quản lý thị trường số 6 huyện Bắc Sơn tập trung tham mưu cho UBND huyện làm tốt công...
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
(LSO) - Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Bắc Sơn đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hằng năm, huyện đều có kế hoạch tổ chức các lớp đào...
Hiệu quả ở Đình Lập
Hiệu quả ở Đình Lập
LSO-Thời gian qua, huyện Đình Lập đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phát huy các giá trị di tích cũng như xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích trên địa bàn. Năm 2018, di tích lịch sử - cách mạng Nhà Cao phố Cũ, thị trấn Đình Lập được tôn...
Bắc Xa giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng
Bắc Xa giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng
(LSO) - Bắc Xa là xã vùng 3, biên giới của huyện Đình Lập có 14 thôn, bản với 335 hộ, trên 1.500 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chỉ. Xã Bắc Xa hiện có hơn 11 nghìn héc ta đất lâm nghiệp, chiếm trên 70% diện tích đất tự nhiên của xã. Những...
Đình Lập bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững
Đình Lập bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững
(LSO) - Đình Lập là 1 trong 3 huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo nền...
Trang 1 / 512345