Thứ tư, 26/06/2019
Bắc Sơn: Cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu
Bắc Sơn: Cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu
(LSO) - Là huyện còn nhiều khó khăn, Bắc Sơn luôn xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc huy động, sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng...
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
Bắc Sơn thực hiện tốt văn minh thương mại
(LSO) - Bắc Sơn có hệ thống chợ cụm xã và dịch vụ thương mại hoạt động sôi động với hàng nghìn cơ sở kinh doanh buôn bán cấp độ hộ gia đình. Do vậy, trong những năm qua, Đội Quản lý thị trường số 6 huyện Bắc Sơn tập trung tham mưu cho UBND huyện làm tốt công...
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
(LSO) - Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Bắc Sơn đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hằng năm, huyện đều có kế hoạch tổ chức các lớp đào...
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
(LSO) - Hiện nay, tổng dư nợ vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 118,5 tỷ đồng, đạt số dư nợ lớn nhất trong toàn tỉnh. Nguồn vốn này đã “tiếp sức” giúp nhiều gia đình có vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện...
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
(LSO) - Năm 2019, lĩnh vực tài nguyên và môi trường được huyện Bắc Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy huyện chỉ đạo chính quyền các cấp phải chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Từ đó, tạo tiền đề để sử dụng...
Trang 1 / 41234