Thứ hai, 22/04/2019
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh: Điểm sáng Bắc Sơn
(LSO) - Hiện nay, tổng dư nợ vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 118,5 tỷ đồng, đạt số dư nợ lớn nhất trong toàn tỉnh. Nguồn vốn này đã “tiếp sức” giúp nhiều gia đình có vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện...
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
Bắc Sơn tăng cường quản lý đất đai
(LSO) - Năm 2019, lĩnh vực tài nguyên và môi trường được huyện Bắc Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy huyện chỉ đạo chính quyền các cấp phải chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Từ đó, tạo tiền đề để sử dụng...
Dân vận khéo ở Bắc Sơn: Thiết thực, hiệu quả
Dân vận khéo ở Bắc Sơn: Thiết thực, hiệu quả
(LSO) - Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) ở huyện Bắc Sơn được triển khai sâu rộng, hiệu quả, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn...
Bắc Sơn: Tăng đối thoại, tạo đồng thuận
Bắc Sơn: Tăng đối thoại, tạo đồng thuận
(LSO) - Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là chủ trương lớn của tỉnh, là dịp để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc, lo lắng trong xã hội. Đồng thời qua đó giúp người...
Trang 1 / 3123