Thứ tư, 27/03/2019

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Sơn: Dồn lực giảm nợ quá hạn

(LSO) – Hiện nay, nợ quá hạn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Sơn chỉ còn 65 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%. Nguồn vốn cho vay ưu đãi đạt dư nợ trên 356,750 tỷ đồng, là đơn vị có dư nợ lớn nhất, nhưng số nợ quá hạn thấp nhất trong toàn chi nhánh tỉnh. Để đạt được kết quả đó, NHCSXH huyện đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, kiểm soát nợ quá hạn.

Ông Nguyễn Thanh Lạng, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để làm tốt công tác giảm nợ quá hạn, phòng giao dịch chủ động phối hợp với ban thu hồi nợ khó đòi của các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ; hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời trả nợ, trả lãi đúng thời hạn.

Theo đó, hằng năm phòng giao dịch xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vốn, rà soát, bám nắm danh sách các hộ nợ đến hạn để chủ động đôn đốc, thu hồi vốn. Đối với việc giám sát nợ đến hạn hằng tháng, đơn vị in nợ đến hạn trước 2 đến 3 tháng và gửi danh sách cho tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã để chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thực hiện phân tích kỹ từng trường hợp để có biện pháp phù hợp như: cho gia hạn nợ, đôn đốc thu nợ, đối với những trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì đơn vị phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ, xóa nợ.

Người dân xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn sử dụng vốn vay để phát triển cây ăn quả

Từ đầu năm 2018 đến nay, phòng giao dịch kiểm tra được 18/20 điểm giao dịch xã, thị trấn; 54 tổ TK&VV và 4 hộ có nợ quá hạn. Đặc biệt, đối với các hộ vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, phòng giao dịch phối hợp với tổ chức hội mời lên trụ sở UBND xã, thị trấn động viên, nhắc nhở, cho viết cam kết trả nợ… Đồng thời, phối hợp với người thân trong hộ gia đình của người vay để nhờ động viên, nhắc nhở trả nợ.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, lãi, phòng giao dịch thực hiện đối chiếu, phân tích nợ tại 100% xã, thị trấn. Qua đó, phân tích nợ được 74 tổ TK&VV, đối chiếu nợ hơn 75 nghìn khách hàng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử sụng quản lý vốn, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tổ chức được 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ quản lý vốn cho cán bộ tổ tiết kiệm, tổ chức hội và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện đặc biệt chú trọng đến công tác củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV. Các tổ trung bình, yếu kém, hoạt động không đúng quy định, đơn vị sẽ thực hiện ngay công tác tập huấn, hướng dẫn hoặc kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại… Hiện nay, toàn huyện có 254 tổ TK&VV, trong đó có 252 tổ hoạt động khá, tốt (chiếm 99,2%). Ban quản lý tổ TK&VV thường xuyên nhắc nhở người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời đối chiếu nợ vay của NHCSXH với người vay để phát hiện sai sót kịp thời.

Ông Dương Công Sơn, tổ trưởng tổ TK&VV thôn Lân Vy, xã Chiến Thắng cho biết: Hiện, tổ có dư nợ hơn 835 triệu đồng. Các hộ chủ yếu vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trước khi vay vốn, tổ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ vay về mục đích, ý nghĩa chương trình. Trong quá trình sử dụng vốn có sự giám sát, đôn đốc trả nợ, lãi theo đúng kỳ hạn… Nhờ đó, những năm qua, các tổ viên luôn có ý thức đầu tư vốn đúng mục đích, sử dụng vào chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả nên tổ không có nợ quá hạn.

Ông Nguyễn Thanh Lạng, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết thêm: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, công tác xử lý, thu hồi nợ tại NHCSXH huyện đạt nhiều kết quả, người dân cơ bản sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Đến nay, nợ quá hạn tại đơn vị còn 65 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Với những kết quả đó, NHCSXH huyện Bắc Sơn hiện là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt nhất trong toàn chi nhánh. Qua rà soát, từ nay đến cuối năm 2018, huyện còn 4 món nợ đến hạn. Để không phát sinh nợ quá hạn mới trong những tháng cuối năm, phòng giao dịch tiếp tục bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH tỉnh, bám chắc địa bàn để phân tích các khoản nợ sắp đến hạn, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các hộ trả nợ đúng hạn.

KIM HUYÊN