Thứ sáu,  22/01/2021
Chi Lăng: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích
Chi Lăng: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích
(LSO) - Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chi Lăng thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích, nhất là các di tích trong quần thể Khu di tích lịch...
Chi Lăng: Khai thác thế mạnh, tạo bước đột phá
Chi Lăng: Khai thác thế mạnh, tạo bước đột phá
(LSO) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương... tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa Chi Lăng thành huyện phát...