Thứ hai,  06/07/2020
Xây dựng xã Bắc Xa phát triển bền vững
Xây dựng xã Bắc Xa phát triển bền vững
(LSO) - Bắc Xa là xã vùng ba, biên giới của huyện Đình Lập, có 344 hộ với 1.542 nhân khẩu, sinh sống ở 13 thôn bản, gồm 5 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Kinh, Sán Chỉ (dân tộc Nùng chiếm 98%). Phát triển kinh tế trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp mang...
Đình Lập: Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đình Lập: Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
(LSO) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đình Lập đã triển khai những biện pháp cấp bách, tăng cường phòng chống dịch. 100% thôn, khu phố có tổ tự quản Từ cuối tháng 3/2020 đến nay, hằng ngày, ông Sầm Văn Tăng (Bí thư Chi bộ, trưởng...
Hiệu quả ở Đình Lập
Hiệu quả ở Đình Lập
LSO-Thời gian qua, huyện Đình Lập đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phát huy các giá trị di tích cũng như xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích trên địa bàn. Năm 2018, di tích lịch sử - cách mạng Nhà Cao phố Cũ, thị trấn Đình Lập được tôn...
Trang 1 / 212