Thứ bảy, 15/12/2018
Đình Lập: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
Đình Lập: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
(LSO) - Thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đình Lập tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành...
Đình Lập đổi thay từ rừng
Đình Lập đổi thay từ rừng
(LSO) - Hằng năm, thu nhập từ rừng và sản phẩm cây lâm nghiệp chiếm trên 60% tổng thu nhập của toàn huyện Đình Lập. Từ phát triển kinh tế rừng đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (trung bình mỗi năm giảm từ 3,5 – 4%). Bắc Xa là một trong những xã đặc biệt...
Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở Đình Lập
Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở Đình Lập
(LSO) - Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Đình Lập đạt được những kết quả rõ nét. Năm 2018, nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện Đình Lập khá nặng. Thứ nhất,...