Thứ hai,  06/04/2020
Hiệu quả ở Đình Lập
Hiệu quả ở Đình Lập
LSO-Thời gian qua, huyện Đình Lập đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phát huy các giá trị di tích cũng như xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích trên địa bàn. Năm 2018, di tích lịch sử - cách mạng Nhà Cao phố Cũ, thị trấn Đình Lập được tôn...
Bắc Xa giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng
Bắc Xa giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng
(LSO) - Bắc Xa là xã vùng 3, biên giới của huyện Đình Lập có 14 thôn, bản với 335 hộ, trên 1.500 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chỉ. Xã Bắc Xa hiện có hơn 11 nghìn héc ta đất lâm nghiệp, chiếm trên 70% diện tích đất tự nhiên của xã. Những...
Đình Lập bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững
Đình Lập bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững
(LSO) - Đình Lập là 1 trong 3 huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo nền...
Đình Lập đồng bộ các giải pháp tăng thu
Đình Lập đồng bộ các giải pháp tăng thu
(LSO) - Đình Lập là huyện còn nhiều khó khăn, nguồn thu không nhiều. Thế nhưng năm 2018, bằng các giải pháp đồng bộ đã giúp huyện thu vượt dự toán đề ra. Chống thất thu Nguồn thu mới phát sinh không nhiều, chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách không chỉ góp...
Đình Lập: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
Đình Lập: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
(LSO) - Thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đình Lập tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành...
Trang 1 / 212