Thứ sáu,  23/08/2019

Đình Lập bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững

(LSO) – Đình Lập là 1 trong 3 huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo nền tảng để bứt phá vươn lên.

Cách đây vài năm, điều kiện cơ sở hạ tầng của huyện còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn; dịch vụ, thương mại chậm phát triển nên chất lượng phục vụ dịch vụ cũng như đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều) của huyện chiếm 41,94%.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo trên địa bàn. Quan điểm là trên cơ sở các chương trình, dự án được hỗ trợ đầu tư sẽ lồng ghép đầu tư trọng điểm vào một số lĩnh vực để tạo sự bứt phá. Vấn đề trăn trở nhất và được tập trung nhiều nhất chính là giải quyết cơ sở hạ tầng đang còn thấp kém.

Người dân thôn Bản Mọi, xã Bính Xá, huyện Đình Lập chọn giống cây thông để trồng rừng

Ông Đặng Đình Đức, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội – Dân tộc huyện Đình Lập cho biết: Giai đoạn 2016 – 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình 30a của Chính phủ, huyện được giao 100.912 triệu đồng để đầu tư 3 công trình gồm: cứng hóa đường bê tông Bản Pe – Bản Xum, xã Cường Lợi; mương Nà Mu – Bản Lự, xã Kiên Mộc; dự án cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn – Khe Luồng – Kiên Mộc – Dốc 6 độ và duy tu, bảo dưỡng một số công trình hạ tầng trên địa bàn các xã. Các công trình được đầu tư xây dựng đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu của đề án được phê duyệt; nhiều công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Cùng với nguồn kinh phí từ chương trình 30a, thực hiện chương trình 135, huyện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng gồm các công trình như: trường học, nước sinh hoạt, đập thủy lợi, ngầm, đường giao thông. Từ năm 2016 đến năm 2018, với kế hoạch vốn thực hiện được giao 33.718 triệu đồng, huyện đã đầu tư 43 công trình, góp phần củng cố hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn.

Đến Đình Lập hôm nay, nhiều tuyến đường giao thông chính của huyện, thậm chí đến các xã đã được đầu tư, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như giao thương buôn bán, nhờ đó người dân tiếp cận được nhiều hơn các dịch vụ xã hội. Bên cạnh tập trung cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, huyện tập trung nguồn lực hỗ trợ cho phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2016 – 2018, huyện được hỗ trợ kinh phí 7.093 triệu đồng, theo đó, huyện đã phân bổ cho UBND các xã triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất cho 7.831 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất trên cơ sở nhu cầu của nhân dân như: phân đạm, phân lân; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, huyện tập trung xây dựng 1 mô hình giảm nghèo chăn nuôi lợn thịt cho 20 hộ nghèo tại xã Cường Lợi.

Ông Nông Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cường Lợi cho biết: Năm 2016, 20 hộ gia đình trên địa bàn tham gia mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt đều là hộ nghèo, sau 1 năm thực hiện mô hình, đến cuối năm 2017 chỉ còn có 5 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo và có 4 hộ thoát nghèo. Năm 2018, 17/20 hộ tiếp tục thực hiện chu kỳ chăn nuôi mới. Chính hiệu quả từ mô hình đã giúp các hộ yên tâm chăn nuôi. Xã mong muốn tiếp tục được hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò trên địa bàn.

Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, huyện Đình Lập đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ các nguồn lực này, huyện tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm đạt kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 5%/năm. Từ năm 2016 đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 35,95% xuống còn 22,98%. Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Những nỗ lực của Đình Lập trong thực hiện công cuộc giảm nghèo đã đạt kết quả thiết thực, là động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt huyện nghèo, tạo ra những bứt phá mới trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

THANH HUYỀN