Thứ tư,  24/02/2021
Văn Lãng trên chặng đường phát triển
Văn Lãng trên chặng đường phát triển
Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng (LSO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Lãng đã nêu cao...