Thứ tư,  24/02/2021
Khai thác thế mạnh - tạo đà phát triển
Khai thác thế mạnh - tạo đà phát triển
(LSO) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Văn Quan đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực. Với phương châm “Đổi mới – sáng tạo – phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Văn Quan sẽ tiếp tục...