Thứ tư,  15/07/2020
Đạt về lượng, nâng về chất
Đạt về lượng, nâng về chất
LSO- Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng...
Thành phố Lạng Sơn: Nâng chất xã nông thôn mới
Thành phố Lạng Sơn: Nâng chất xã nông thôn mới
(LSO) - Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong những năm qua, thành phố Lạng Sơn tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó nổi bật nhất là xây dựng xã NTM nâng cao và các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM). Sau nhiều nỗ lực, cố...
Thành phố Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng đô thị loại II
Thành phố Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng đô thị loại II
(LSO) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tháng 3/2019, thành phố Lạng Sơn chính thức được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. Từ đây thành phố đã, đang xây dựng...
Công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại
Công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại
LSO-Hôm nay (23/10), tại UBND phường Vĩnh Trại, UBND thành phố Lạng Sơn công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, tỷ lệ 1/500. Người dân các khối nằm trong khu vực điều chỉnh quy hoạch xem bản đồ quy hoạch treo tại trụ sở UBND phường Vĩnh Trại Tại...
Trang 1 / 212