Thứ năm,  22/08/2019

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Quyết tâm của thành phố

(LSO) – Năm 2019, thành phố Lạng Sơn phấn đấu điểm số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh (DDCI) đạt 64 điểm trở lên, nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng.

   Cải thiện chỉ số

Theo kết quả điều tra DDCI năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, chỉ số DDCI của thành phố Lạng Sơn đạt 62,07 điểm, tăng 8,94 điểm so với năm 2017, đứng ở nhóm thứ 2 (nhóm khá). Tuy nhiên, thành phố vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 8 so với các huyện, thành phố và 3 chỉ số có điểm số giảm so với năm 2017 đó là: chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất.

Theo hồ sơ phân tích các chỉ số, nguyên nhân giảm điểm 3 chỉ số trên của thành phố Lạng Sơn do sự chậm chuyển biến của chính quyền thành phố trước những nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Chẳng hạn chỉ có 5,7% doanh nghiệp được hỗ trợ về thủ tục pháp lý, xử lý tranh chấp tại địa phương và có tới 94% doanh nghiệp cho rằng các tập đoàn lớn, tổng công ty nhà nước nhận được ưu ái hơn so với doanh nghiệp tư nhân địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng họ gặp phiền hà và mất nhiều thời gian trong thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và thiếu các hạng mục hạ tầng khác.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (bên phải) và doanh nghiệp bàn phuơng án giải phóng mặt bằng dự án Nam Hoàng Đồng mở rộng

Do vậy, để đạt được mục tiêu thăng hạng, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tập trung cải thiện từng chỉ số, trong đó tập trung nâng điểm 3 chỉ số giảm. Theo đó, UBND thành phố đã rà soát, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng nhu cầu công việc. Đồng thời công khai thủ tục hành chính, đảm bảo cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như các thủ tục đã được niêm yết công khai.

Bà Hoàng Thị Tuyến, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, UBND thành phố cho biết: Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ cửa quyền, hách dịch đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện kiểm soát chặt chẽ mối quan hệ của cán bộ với doanh nghiệp, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giải quyết các thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

   Chính quyền phục vụ

Với quyết tâm thăng hạng DDCI năm 2019, ngày 24/5/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, xây dựng chính quyền phục vụ được coi là nội dung trọng yếu, xuyên suốt của kế hoạch và là cơ sở để nâng cao các chỉ số DDCI.

Trong đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư; tăng cường, đổi mới việc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất; rà soát công khai minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử thành phố và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Việc rà soát và cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức và nhu cầu chính đáng của người dân được thành phố thực hiện quyết liệt. Điển hình là lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh đã được đơn gian hóa đến mức tối đa, người dân chỉ cần bản sao chứng minh nhân dân là được cán bộ chuyên môn thực hiện các thủ tục còn lại. Từ đầu năm 2019 đến ngày 31/7/2019, riêng lĩnh vực đăng ký kinh doanh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết 746 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 537 hồ sơ cấp mới, 209 hồ sơ cấp đổi, cấp lại và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Để tạo chuyển biến rõ nét trong việc cải thiện môi trường đầu tư trong tình hình hiện nay thì cả 8 chỉ số DDCI đều rất quan trọng. Trong đó, yếu tố con người đã và đang được thành phố đặc biệt quan tâm để hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ theo đúng tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì nhân dân phục vụ. Thành phố sẽ bố trí đủ người có năng lực và đạo đức nghề nghiệp tại các vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố Lạng Sơn tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, để có thể xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phải tiếp thu và có phản hồi chính thức với doanh nghiệp. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cấp diện mạo đô thị Lạng Sơn để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Với sự quyết tâm và những giải pháp cụ thể, thành phố đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng hạng DDCI trong năm 2019, phấn đấu thành phố Lạng Sơn là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố của Lạng Sơn có 8 chỉ số thành phần: chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; chi phí thời gian; vai trò người đứng đầu.

Đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh

(LSO) – Năm 2019, thành phố Lạng Sơn đã, đang tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao điểm số của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh (DDCI). Phóng viên Báo Lạng Sơn phỏng vấn nhanh một số cán bộ, công chức và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp về vấn đề này.

Bà Lê Thị Nhiên, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường: “Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức”.

Năm 2019, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhiệm vụ về nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là quan trọng nhất.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo phòng quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo dõi từng địa bàn, từng dự án. Hằng tuần, thông qua giao ban, phòng tổ chức kiểm điểm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ trong tuần và kế hoạch của tuần tiếp theo. Nhờ đó, trong quý I/2019, phòng chỉ có 2 văn bản chậm hạn, từ quý II đến giữa tháng 8/2019, các văn bản do cấp trên giao liên quan đến giải quyết các công việc, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân đều được phòng thực hiện đúng hạn. Việc thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ góp phần nâng cao hình ảnh người cán bộ thành phố thân thiện, trách nhiệm trong phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND thành phố: “Cố gắng, không để phát sinh hồ sơ chậm hẹn”.

Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang triển khai thực hiện hệ thống dịch vụ công đạt cấp độ 3 và có 44 thủ tục hành chính đạt cấp độ 4. Để tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công. Theo đó, người dân không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước mà thông qua dịch vụ bưu điện và đăng ký nhận kết quả tại nhà.

Từ đầu năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố đã quán triệt đến từng cán bộ về ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và không để phát sinh hồ sơ quá hạn trả gây phiền hà cho người dân. Hiện tại, UBND thành phố đã triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi tiếp xúc, làm việc với các bộ phận một cửa bằng 3 hình thức: phiếu đánh giá mức độ hài lòng, hộp thư góp ý đặt tại trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; phần mềm đánh giá mức độ hài lòng. Kết quả đánh giá sẽ công khai để mỗi cán bộ tự soi, tự sửa, đồng thời có hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật đúng quy định.

Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn: “Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp cụ thể”.

Thời gian qua, chính quyền thành phố Lạng Sơn đã thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như thu hút đầu tư, mong rằng thời gian tới, thành phố quan tâm thực hiện một số giải pháp cụ thể như: xây dựng hệ thống giao thông kết nối cụm công nghiệp đã quy hoạch với các tuyến quốc lộ để thu hút nhà đầu tư; triển khai các biện pháp để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, công nhân lành nghề và hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, tổ chức quản lý công nhân bài bản, chuyên nghiệp để giữ chân người lao động.

YÊN SƠN - TRANG NINH