Thứ tư,  18/09/2019

Hơn 46 tỷ đồng nâng cao năng lực truyền thông về an toàn thực phẩm

Ngày 16-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP) và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030".

Ngày 16-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP) và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030”.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2013- 2016, với tổng số kinh phí là 2,2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng), do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ tài trợ và vốn đối ứng của Việt Nam. Mục tiêu của dự án là góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng năng lực và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng về ATTP cho các cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý ATTP và cộng tác viên truyền thông ở các cấp…

Theo Nhandan