Thứ hai,  18/01/2021

Doanh nghiệp Lạng Sơn: Còn nhiều khó khăn

LSO-Theo báo cáo của Sở Công thương, các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, lượng hàng tồn kho lớn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không có lãi phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có gần 300 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, chiếm 21% tổng số doanh nghiệp (toàn tỉnh có 1.428 doanh nghiệp). Công ty khai thác đá VVMI sản xuất ổn định nhờ đầu ra cung ứng cho Nhà máy nhiệt điện Na DươngTuy nhiên, theo các doanh nghiệp, con số gần 300 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động chỉ mới là bề nổi, thực tế là các doanh nghiệp còn hoạt động đến thời điểm này cũng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang đối mặt là dòng tiền lưu chuyển trong nền kinh tế quá yếu, nợ phải thu lớn, song khách hàng lại trả nhỏ giọt. Từ đó dẫn đến đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất giảm, hàng hoá làm ra không có...

LSO-Theo báo cáo của Sở Công thương, các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, lượng hàng tồn kho lớn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không có lãi phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có gần 300 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, chiếm 21% tổng số doanh nghiệp (toàn tỉnh có 1.428 doanh nghiệp).
Công ty khai thác đá VVMI sản xuất ổn định nhờ đầu ra cung ứng
cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, con số gần 300 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động chỉ mới là bề nổi, thực tế là các doanh nghiệp còn hoạt động đến thời điểm này cũng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang đối mặt là dòng tiền lưu chuyển trong nền kinh tế quá yếu, nợ phải thu lớn, song khách hàng lại trả nhỏ giọt. Từ đó dẫn đến đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất giảm, hàng hoá làm ra không có thị trường để bán, tồn kho tăng… kéo theo hệ lụy là nợ lãi vay ngân hàng ngày càng phình to. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, nhiều đơn vị vẫn phải vay với lãi suất cao. Nhìn nhận một cách thẳng thắn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn kinh doanh còn hạn chế, năng lực điều hành thấp. Do đó, một trong những nguyên nhân đẩy doanh nghiệp vào khó khăn chính là năng lực của chính họ. Năng lực nói rộng ra là vốn, thiết bị và đội ngũ quản lý… Rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dù muốn làm ăn lớn nhưng năng lực lại rất hạn chế. Theo đánh giá 6 tháng năm 2012 của Sở Công thương, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng có giá trị sản xuất rất thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Thực trạng hiện nay của nhóm các doanh nghiệp này là tập trung duy trì hoạt động để đảm bảo việc làm cho người lao động và giữ thị trường. Còn trong hoạt động xuất nhập khẩu, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có doanh nghiệp tổ chức kinh doanh với quy mô lớn, bài bản, phần lớn chỉ mang tính chất tiểu ngạch, nhỏ lẻ và thời vụ. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì chưa thiết lập được hệ thống phân phối lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh manh mún, không có sự đầu tư theo chiều sâu, thiếu chiến lược và kế hoạch kinh doanh dài hạn… Những hạn chế này khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thị trường có biến động.
Xuất bán xi măng cho các đại lý ở Nhà máy xi măng Hồng Phong
Trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, ngành công thương… đã thực hiện nhiều chính sách ưu tiên nhằm chia sẻ một phần khó khăn với doanh nghiệp. Về chính sách tài chính, tỉnh Lạng Sơn đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị gia tăng cao. Đối với mặt bằng sản xuất, thực hiện chính sách trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách trợ giúp cho doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất thông qua quy hoạch, công bố công khai quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn về tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao và gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã được ngành công thương tăng cường để củng cố, giữ vững và mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cũng như tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tuy vậy, những chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương là chưa đủ, các doanh nghiệp cũng phải tự vận động để cứu mình nhằm vượt qua thời khắc khó khăn này.

Trí Dũng