Thứ bảy, 23/03/2019

Đặt tên đường, phố và các công trình công cộng: Cần đảm bảo ý nghĩa và phù hợp

(LSO) – Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và thị trấn thuộc các huyện, nhiều khu đô thị, tuyến đường, phố mới đã ra đời hoặc được mở rộng, dẫn tới nhu cầu đặt, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng. Cho đến nay, tỉnh đã trải qua nhiều đợt đổi tên đường, phố. Tuy nhiên, công tác đặt, đổi tên, điều chỉnh độ dài các đường, phố và công trình công cộng khoa học, hợp lý và phù hợp với quy hoạch đô thị đang là vấn đề cần lưu tâm.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng đặt, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng của tỉnh (viết tắt là hội đồng) cho biết: Thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL thành lập hội đồng, trong đó có các ngành thành viên liên quan nhằm rà soát, lấy ý kiến nhân dân trong việc đặt, đổi tên đường, phố. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp đề án, xây dựng tờ trình, nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2007 đến năm 2014, hội đồng đã trình HĐND tỉnh ban hành 4 nghị quyết về việc đặt, đổi tên đối với 141 tuyến đường, phố và 5 công trình công cộng tại địa bàn 11 huyện, thành phố.

Đường Bà Triệu sẽ được kéo dài qua cầu 17/10 đến ngã ba đường Hùng Vương (địa phận xã Mai Pha), thành phố Lạng Sơn

Đây là việc làm cần thiết, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương trong giao dịch kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân.

 Hiện nay, toàn tỉnh có trên 250 tuyến đường, phố đã được đặt tên, trong đó, gần một nửa là tên các danh nhân. Việc đặt tên, đổi tên đường phố luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhà khoa học và quần chúng nhân dân. Năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế tại thành phố Lạng Sơn và một số thị trấn thuộc các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, Đình Lập đang tiếp tục được đầu tư, xây dựng, hình thành các tuyến đường, phố mới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và 3 huyện tham mưu việc đặt, đổi tên đường phố lần thứ V.

Tại cuộc họp góp ý vào dự thảo đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng diễn ra vào ngày 22/8/2018, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Huynh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cho rằng: Hiện tại, tỉnh chưa có kho ngân hàng tên đường, phố gắn với danh nhân. Hơn nữa, đến nay vẫn còn một số vấn đề chưa hợp lý, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là trong việc xây dựng quy hoạch mang tính định hướng về quỹ đường, quỹ tên để đặt tên đường, phố.

Ví dụ tại thành phố Lạng Sơn có đường Hoàng Văn Thụ (phường Chi Lăng) chiều dài chỉ hơn 400 m, trong khi đường Trần Đăng Ninh (phường Đông Kinh) lại có chiều dài hơn 3 km, xét về tầm vóc thì danh nhân Hoàng Văn Thụ có công lao và vị thế nổi bật hơn danh nhân Trần Đăng Ninh. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng phát triển đô thị, tuyến đường Trần Đăng Ninh đã được mở rộng và kéo dài, trong khi 2 tuyến đường này đã có tên gọi từ lâu nên không thể thay thế. Bởi trong điều 5, chương 2 của Nghị định 91 đã nêu rõ: không đổi tên đường, phố đã có tên gọi quen thuộc… Theo đó, tại cuộc họp lần này, ngoài việc đặt tên mới, đối với những tên đường bất hợp lý mà một số huyện đã nêu như: đường bị chia cắt, quy mô nhỏ không xứng với tên danh nhân hoặc các mốc sự kiện lịch sử sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Phúc Hà nhấn mạnh: Thời gian tới, hội đồng sẽ xem xét, bổ sung ngân hàng tên đường, phố và các công trình công cộng.  Bên cạnh đó, hội đồng tiếp tục đôn đốc các huyện gửi hồ sơ đề nghị đặt, đổi tên đường phố và các công trình công cộng để kịp xem xét và chỉnh sửa đúng quy định. Trong tháng 9/2018, hội đồng sẽ hoàn thiện việc đặt, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và các huyện Cao Lộc, Văn Quan và Đình Lập, trình UBND tỉnh trong phiên họp 25/9 tới đây.

TUYẾT MAI

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Phòng Văn hóa – thông tin (VH-TT) thành phố Lạng Sơn:

“Hiện, thành phố Lạng Sơn đã có 141 tên đường, phố thuộc 8 phường, xã được đặt tên. Tuy nhiên, theo quy hoạch đô thị, nhiều khu tái định cư, nhiều tuyến đường đã và đang được xây dựng mới, do vậy, nhu cầu bức thiết hiện nay là đặt tên cho các tuyến đường, phố mới. Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng đặt, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng của tỉnh, Phòng VH-TT thành phố đã triển khai việc đặt tên đường, phố theo đúng quy định, trong đó có khảo sát thực trạng từ nhu cầu của các phường, xã, lập hồ sơ chi tiết, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Theo đó, danh mục đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2018 gồm: 20 tuyến phố và 1 tuyến đường, đồng thời, kéo dài 1 tuyến đường đã có tên. Trong đó, có 8 tuyến phố vừa mang tên số và tên địa danh, 11 tuyến phố và 1 tuyến đường mang tên danh nhân”.