Thứ sáu, 22/03/2019

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

LSO-Chiều nay (4/11), khu 8, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm biểu dương những thành tích của khu dân cư số 8

Khu 8 là một trong 16 khu dân cư trên địa bàn thị trấn Na Dương với 122 hộ dân, 435 nhân khẩu. Qua bình xét, năm 2018, khu 8 có 113/122 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 86 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tặng quà khu dân cư số 8

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà dân cư khu 8 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban công tác mặt trận và nhân dân khu 8 tiếp tục tăng cường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, quy ước, hương ước của khu dân cư; thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn bản, khối phố; đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và tập thể khu dân cư, chung tay góp sức thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.


Người dân khu 8 thị trấn Na Dương biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết

NGỌC HIẾU