Thứ tư, 26/06/2019

Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại Chi Lăng

LSO-Chiều nay (5/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Lạng Nắc, thôn Nà Lốc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng.


Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Trong năm 2018, ban công tác mặt trận các thôn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội… Kết quả, trong năm cả 2 thôn đều không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo; số gia đình văn hóa đều tăng so với năm 2017, trong đó thôn Lạng Nắc tăng 9 hộ, thôn Nà Lốc tăng 1 hộ.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả các thôn đã đạt được. Đồng chí lưu ý chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ban công tác mặt trận các thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để xây dựng thôn, xã ngày càng vững mạnh toàn diện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các khu dân cư và trong từng gia đình.

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Mai Sao chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, phát triển…

Nhân dịp này, 2 thôn: Nà Lốc, Lạng Nắc, xã Mai Sao đã phát động thi đua, tổ chức đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2019.

HOÀNG HUẤN