Thứ sáu, 19/07/2019
Hội thảo Báo đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2018:

Vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh

LSO-Sáng 9/11/2018, Báo Hà Nội Mới đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) lần thứ VII năm 2018, với chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh, hướng tới phát triển bền vững”. Tham dự có 14 cơ quan báo đảng các tỉnh đại diện cho các vùng miền trong phạm vi toàn quốc.


Đông đảo đại diện báo đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương và báo đảng
các tỉnh tham dự hội thảo

12 tham luận trình bày tại hội thảo đã nêu bật những bài học kinh nghiệm, phương pháp triển khai, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hiện thực hóa chủ trương triển khai và xây dựng mô hình đô thị thông minh tại các địa phương.

Đồng thời phản ánh bất cập và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp khắc phục.

Từ hoạt động thực tiễn của mình, các cơ quan báo chí chia sẻ những cách làm mới trong công tác tổ chức, bố trí phóng viên, đổi mới biện pháp nghiệp vụ, tận dụng không gian mạng cho nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh, hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, Báo Hà Nội Mới trao cờ đăng cai Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII năm 2019 cho Báo Hải Phòng.

TRANG NINH