Thứ tư, 20/03/2019

Đình Lập thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(LSO) – Ba năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân huyện Đình Lập tích cực thực hiện, gắn với phong trào “Đình Lập chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, từng nội dung của cuộc vận động đã đi sâu vào đời sống nhân dân, mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện từ năm 2016, hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức.

Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Kiên Mộc chung sức xây dựng nông thôn mới

Nổi bật như MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua, nhân dân các dân tộc trong huyện đã hăng hái tham gia sản xuất, điển hình là phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các mô hình như: phát triển kinh tế VAC, trồng măng tây ở xã Đình Lập; sản xuất rau an toàn tại xã Cường Lợi; trồng ba kích, bưởi diễn tại xã Bính Xá; chăn nuôi bò bán chăn thả tại xã Kiên Mộc…

Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, MTTQ đã vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu nông dân sản xuất hàng hóa đặc trưng. Trên địa bàn huyện hiện có 19 doanh nghiệp (tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ) 9 hợp tác xã và 853 hộ kinh doanh cá thể.

Công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm, giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên. Thông qua việc vận động, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia góp ủng hộ và xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được 204.429.000 đồng và Chương trình an sinh xã hội được 8.588 suất quà trị giá 1.525.179,72 đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ các hộ nghèo cải tạo, nâng cấp, xây mới 10 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng.

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm, đẩy mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới… Trong đó, vận động nhân dân đổi mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đưa vào quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư; đã xây dựng trên 355 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; huy động nhân dân đóng góp ủng hộ chương trình nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 đạt 60,51%, năm 2018 tăng lên hơn 80,2%; khu dân cư văn hóa tăng từ 35,97% lên 74,6%.

Trong công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng quê hương, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới đã có 152 hộ gia đình hiến 55.048 m2 đất làm các công trình phúc lợi, tiêu biểu như: ông Triệu Tiến Phúc (thôn Khe Đa 2, xã Thái Bình) hiến gần 1.200 m2 đất, ông Dương Kim Thọ (thôn Còn Áng, xã Đình Lập) hiến trên 3.900 m2 đất; ông Mã Xuân Việt (thôn Tà Hón, xã Đình Lập) hiến trên 922,7 m2 đất; ông Nông Minh Tiến (thôn Bản Xum, xã Cường Lợi) hiến trên 981 m2 đất…

Với những kết quả đạt được, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào nề nếp.  Đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 HOÀNG HƯỜNG (Đình Lập)