Thứ năm, 21/03/2019

Hội thảo khoa học nghiên cứu, bảo tồn và phát huy đặc trưng văn hóa Xứ Lạng

LSO-Sáng nay (23/11), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy đặc trưng văn hóa Xứ Lạng”.


Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; phòng văn hóa – thông tin các huyện, thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe 19 ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa tập trung đi sâu vào những vấn đề chính như:  đánh giá vai trò, vị trí của Xứ Lạng trên lĩnh vực: an ninh – quốc phòng – kinh tế – văn hóa – xã hội, giao lưu, đối ngoại qua các thời kỳ lịch sử; các giải pháp bảo lưu, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương; nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; định hình, xây dựng hình ảnh văn hóa Xứ Lạng gắn với phát triển du lịch bền vững  …


Ông Vi Hồng Nhân, Chủ tịch Hội Bảo Tồn dân ca tỉnh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo là bước khai mở ban đầu đưa ra những nhận thức mới, những kiến giải mới, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung liên quan đến đặc trưng, bản sắc văn hóa xứ Lạng. Qua đó giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có định hướng, giải pháp cụ thể tham mưu cho tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, dịch vụ địa phương một cách bền vững.

TUYẾT MAI