Ngày 23/11, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC), Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019”.

4 tác giả loạt bài về Giới nhận giải tại cuộc thi “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”. 

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là một trong những sáng kiến truyền thông của Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) được ghi nhận vào chương trình hành động 2018 nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giải thưởng này nhằm vào các sản phẩm báo chí, nhưng nhấn mạnh và cổ vũ cho hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững.

Trong lần đầu tiên tổ chức, Giải dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi “Giải báo chí với phát triển bền vững 2018”, đã nhận được 503 bài tham dự từ 173 tác giả của các tác giả đến từ nhiều ngành nghề trên cả nước. Theo Ban Tổ chức, thể loại bài tham dự giải năm 2018 phong phú, từ các tin tức cho tới các loạt bài phóng sự, phóng sự điều tra, ghi nhanh,… trong đó có 140 phóng sự điều tra (chiếm 28%), 205 bài thuộc lĩnh vực môi trường (chiếm 40,7%), 214 bài thuộc lĩnh vực giới (chiếm 42,5%), và 84 bài ở các lĩnh vực khác.

Ban Tổ chức đã chọn ra được 10 giải, với 4 giải về Giới. Trong đó, giải A được trao cho nhóm tác giả Tuấn Ngọc – Tô Dung (báo Lào Cai) với loạt bài “Cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì”. Và 6 giải về lĩnh vực Môi trường, trong đó, giải A được trao cho tác giả Phạm Kế Toại (Báo Nông nghiệp Việt Nam) với loạt bài “Những mùa dứa thối trên nương ở Lào Cai”. Ngoài ra, còn có giải báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sau lễ trao giải “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”, Ban Tổ chức đã tiếp tục phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019”.

Ban Tổ chức Giải “Báo chí với Phát triển bền vững” hy vọng nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các nhà báo và các cơ quan liên quan trong suốt thời gian của Giải./.