Thứ tư, 24/04/2019

Hữu Lũng: Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(LSO) – Trong giai đoạn 2016-2018, huyện Hữu Lũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sức lan tỏa của phong trào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.

Xác định phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một chủ trương lớn có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, do vậy, trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến nội dung và chất lượng phong trào. Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; MTTQ và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), gắn với đô thị văn minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cho cả giai đoạn, với mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quê hương.

Người dân xã Sơn Hà vệ sinh nhà văn hóa thôn

Điểm nổi bật của phong trào là MTTQ và các tổ chức, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, khai thác thế mạnh phát triển các mô hình kinh tế, mô hình dịch vụ. Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả cao. Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa đã có  chuyển biến rõ nét, tạo được sức lan tỏa, đồng thuận cao trong thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, từng bước làm đổi thay bộ mặt nông thôn. Trong 3 năm qua, nhân dân đã đóng góp tiền và ngày công xây dựng các công trình hạ tầng nông được gần 20 tỷ đồng; hiến 6.735 m2 đất; ngoài ra còn huy động các nguồn lực khác được hơn 5 tỷ đồng đầu tư cho giao thông và các công trình thủy lợi, nâng cấp trường học và trạm y tế xã. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 4 xã NTM.

Song song với đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có những chuyển bến rõ nét. Các danh hiệu bình xét văn hóa hằng năm đạt khá, trong đó, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bình quân 3 năm đạt 83,82%, năm 2018 đạt 84,2%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa bình quân 3 năm đạt 46%, năm 2018 đạt 48,98%. Mô hình các câu lạc bộ (CLB) văn hóa – văn nghệ được duy trì đều khắp ở các xã và khu dân cư. Phong trào thể dục thể thao (TDTT) có bước phát triển mạnh và huy động được các nguồn lực của xã hội. Đến thời điểm này, trên 93% thôn, bản và khu phố có CLB, điểm nhóm có chung sở thích luyện tập thể thao. Về thiết chế thể thao, 100% xã  có sân bãi tập TDTT; 247/247 thôn, khu phố có nhà văn hóa – sân tập thể thao.                        Từ cuối năm 2017 trở lại đây, trên địa bàn huyện đã có thêm một số gia đình đầu tư 2 bể bơi và 2 sân cỏ nhân tạo với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng phục vụ cho phong trào luyện tập thể thao quần chúng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15 CLB thể thao trực thuộc huyện; 57 CLB trực thuộc cấp xã, thị trấn. Ngoài ra, mỗi xã còn thành lập từ 10 đến 13 CLB, điểm nhóm có chung sở thích luyện tập thể thao tại các thôn khu.

Về sự nghiệp giáo dục, huyện quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, huy động được nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho giáo dục. Đến nay, tỷ lệ trẻ 5 tuổi huy động đến lớp đạt 99,5%; toàn huyện có 18/83 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất; huyện được công nhận đạt chuẩn trung học cơ sở và xóa mù chữ từ năm 1997; phổ cập tiểu học và trung học cơ sở sớm nhất tỉnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm.

Đánh giá về kết quả phong trào, ông Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện cho biết: Trong 3 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả quan trọng, sức lan tỏa của cuộc vận động đã khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân, lấy đoàn kết để phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm động lực phát triển.

PHAN CẦU