Thứ hai,  18/11/2019

Giao ban công tác báo chí và văn hóa – văn nghệ 6 tháng cuối năm

LSO-Chiều nay (8/1), đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác báo chí và văn hóa – văn nghệ 6 tháng cuối năm 2018, định hướng công tác tuyên truyền năm 2019.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
kết luận tại buổi giao ban báo chí

Trong 6 tháng cuối năm 2018, hoạt động báo chí trên địa bàn tập trung tuyên truyền đưa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn của trung ương, của tỉnh vào cuộc sống như: chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại… với hàng nghìn tin, bài được đăng tải trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật còn tập trung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, hoạt động báo chí trên địa bàn còn những bất cập, hiện tượng thông tin thiếu chính xác còn diễn ra, ảnh hưởng không tốt đến dư luận cần được chấn chỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cơ bản các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung đổi mới phương thức làm báo một cách bài bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động báo chí. Tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết và yêu nghề, tăng cường nghiên cứu, sáng tạo các tác phẩm báo chí mang tính định hướng, dự báo, tính thời sự, tạo sức lan tỏa, khích lệ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong toàn xã hội.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp trong hoạt động thông tin tuyên truyền; các cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn sâu đậm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TRANG NINH