Thứ bảy, 25/05/2019
Thành phố Lạng Sơn:

Triển khai kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội giai đoạn 2019 – 2021

LSO-Chiều 16/1/2019, UBND thành phố Lạng Sơn (TPLS) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2021. 


Các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
giai đoạn 2016-2018

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 12/5/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn TPLS, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Số đám cưới thực hiện theo Nghị quyết 12 đạt 70%, đại đa số các gia đình nghiêm túc chấp hành, tổ chức đám cưới phù hợp với phong tục tập quán, trang trọng và tiết kiệm;  số đám tang thực hiện theo Nghị quyết 12 đạt 78%, các lễ tang được tổ chức chu đáo, phù hợp với truyền thống, không còn các hủ tục, mê tín và tổ chức đúng quy định. Cùng với đó, 7 lễ hội trên địa bàn được tổ chức trang trọng, văn minh với nhiều đổi mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp tiếp tục triển khai Nghị Quyết 12 trên địa bàn TPLS trong thời gian tới. Để thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội giai đoạn 2019 – 2021, các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 28 khối, thôn thuộc 8 phường, xã dạt danh hiệu “Khối văn hóa”, “Thôn văn hoá” 3 năm liên tục (2016-2018) và 15 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn TPLS giai đoạn 2016 – 2018.

TUYẾT MAI