Thứ bảy, 15/08/2020
Sở Thông tin và Truyền thông:

Triển khai kế hoạch năm 2019

LSO-Chiều 17/1/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm được cấp có thẩm quyền giao; định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 đạt 100% so với kế hoạch; hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đến hết năm 2018, 100% số xã  trên địa bàn tỉnh có sóng di động 2G; 100% thị trấn, thành phố có sóng 3G; mạng internet băng rộng triển khai đến 226/226 xã, phường, thị trấn; cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 2.655 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 633 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 49 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành việc triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến mở rộng đến cấp xã.

Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó tập trung phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bưu chính, chuyển phát, thuê bao di động, hạ tầng viễn thông…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới ngành thông tin và truyền thông cần xem xét nghiên cứu phương án đầu tư hạ tầng viễn thông theo hình thức đối tác công – tư; tăng cường quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên phương tiện truyền thông đại chúng; tiếp tục thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin truyền thông…

TRANG VÂN