Thứ bảy,  25/01/2020

Chia sẻ kinh nghiệm về bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

Hội thảo về Hiệp ước tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật tiếp cận các tác phẩm đã công bố diễn ra vào sáng 10/4 tại Hà Nội.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã tổ chức Hội thảo về Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (MVT) và Hội thảo về Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPTT), Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn (BTAP) diễn ra trong 2 ngày 10,11/4 tại Hà Nội.

chia se kinh nghiem ve bao ho quyen tac gia, quyen lien quan tai viet nam hinh 1
Hội thảo về Hiệp ước Marrakesh diễn ra vào sáng nay (10/4) tại Hà Nội. 

 

Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan pháp lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; các doanh nghiệp, cá nhân khai thác và sử dụng các tác phẩm; các nhà xuất bản, thư viện; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cán bộ và các báo cáo viên từ Cục Bản quyền tác giả, các văn phòng Luật sư về quyền tác giả, quyền liên quan, các cơ quan báo chí Việt Nam và các chuyên gia WIPO.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung cơ bản của Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (MVT); thực trạng về nguồn tài liệu cho người khiếm thị (ABC) và hệ thống pháp luật, quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam.

Còn trong Hội thảo về các Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn (BTAP) diễn ra vào sáng mai (11/4), các đại biểu sẽ nghe và thảo luận về tổng quan hệ thống pháp luật quốc tế và sự phát triển công nghệ:

Các Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả, quyền liên quan; các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền của ngừoi biểu diễn; vai trò của nhà sản xuất bản ghi âm và các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và hệ thống pháp luật, quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam.

Bên cạnh đó các đại biểu sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia WIPO để đưa ra các khuyến nghị về mặt cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật, từ đó góp phần thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới.

Hội thảo về Hiệp ước Marrakesh, Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT và Hiệp ước Bắc Kinh nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và thực thi, góp phần thúc đẩy bảo họ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; đồng thời đánh giác tác động về mặt kinh tế, văn hoá, xã hội để có thể hoàn thiện hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT)./.
Theo VOV