Chủ nhật,  25/08/2019

Thành phố Lạng Sơn: Xây dựng quy ước, hương ước gắn với đời sống

(LSO) – Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hiện có 100% khối, thôn xây dựng quy ước, hương ước. Những hương ước, quy ước này gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố ngày một văn minh, giàu đẹp

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố cho biết: Việc thực hiện hương ước trên địa bàn thành phố đã góp phần giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, tranh chấp, tạo sự ổn định chính trị xã hội; tạo niềm tin cho nhân dân vào chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương phát triển vững mạnh, đúng hướng.

Từ năm 2014, việc soạn thảo, thẩm định, công nhận hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Lạng Sơn, thể hiện thông qua các bước: thành lập tổ soạn thảo, tổ chức họp dân lấy ý kiến vào dự thảo; thảo luận thông qua hương ước, trình công nhận hương ước theo quy định.

Người dân khối Cửa Nam, phường Chi Lăng tìm hiểu về quy ước, hương ước tại nhà văn hóa khối

Theo đó, thành phố đã ban hành hướng dẫn các khối, thôn trên địa bàn triển khai, xây dựng nội dung hương ước phù hợp với đặc điểm, tình hình, có sự sáng tạo, bổ sung vào hương ước nhiều nội dung, nhiều quy định sát với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Từ đó, công tác quán triệt thực hiện hương ước, quy ước đã được các phường, xã thực hiện, triển khai sâu rộng tới từng hộ gia đình ở thôn, khu phố thông qua các buổi họp tổ dân, trên hệ thống loa truyền thanh.

Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt hương ước, quy ước của 104/104 khối, thôn thuộc 8 phường, xã. Nội dung hương ước, quy ước của các khối, thôn tại các phường, xã quy định rõ những việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” như: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tổ dân phố chủ động lồng ghép quy chế dân chủ vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước về nếp sống văn minh qua các hoạt động: lễ hội, việc hiếu, việc hỉ…

Ông Vũ Tuấn Hùng, Khối trưởng khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Có quy ước, mọi người không còn e ngại, né tránh nhắc nhở những ai vi phạm các điều đã được quy định. Đặc biệt, nhờ có quy ước, tổ dân phố đoàn kết hơn, trách nhiệm với cộng đồng hơn, trong năm qua, chúng tôi đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng để sửa sang, nâng cấp đường ngõ, trồng cây, tạo cảnh quan môi trường, xây dựng tổ dân phố văn hóa.

Bên cạnh đó, trong các hương ước, quy ước, những đặc trưng của địa phương đã được đưa vào sát với đời sống thực tiễn. Ví như khối Đại Thắng, phường Chi Lăng do đặc thù có nhiều đồi, rừng và vẫn còn nhiều ruộng của bà con nên hương ước của khối còn có thêm các quy định như: tích cực bảo vệ rừng; đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục lạc hậu… Hay như thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng với đặc thù là nhiều hộ dân sinh sống liền kề mặt đường, trong hương ước của thôn quy định chi tiết, cụ thể về việc nghiêm cấm dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn khối đều phải báo cáo và có giấy phép.

Từ việc cán bộ và nhân dân tự giác thực hiện nghiêm những điều được quy định trong bản quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn mang lại hiệu quả trong việc thực hiện nếp sống văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc thực hiện tốt quy ước, hương ước còn là một trong những tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Mặt khác, nhờ sự hỗ trợ “đắc lực” của các bản quy ước, hương ước, tỷ lệ gia đình văn hóa, khối, thôn văn hóa của thành phố những năm qua luôn ở mức cao. Năm 2018, thành phố có 20.589/21.967 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 93,7%; 94/104 khối, thôn đạt danh hiệu khối, thôn văn hóa, đạt 90,4%.

Bà Hoàng Minh Thảo cho biết thêm: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện quy ước, hương ước. Cùng đó, tăng cường đánh giá, kiểm tra về việc thực hiện quy ước, hương ước lồng ghép với việc kiểm tra công tác xây dựng gia đình văn hóa, khối, thôn văn hóa trên địa bàn các phường, xã. Đồng thời khuyến khích các khối, thôn chỉnh sửa các bản quy ước, hương ước khi có những điểm không còn phù hợp…

TUYẾT MAI