Thứ tư,  22/01/2020

Khai trương Báo Tuyên Quang online tiếng Anh

LSO-Ngày 19/6/2019, Báo Tuyên Quang khai trương Báo Tuyên Quang online tiếng Anh.


Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn nút khai trương Báo Tuyên Quang online tiếng Anh

Báo Tuyên Quang online tiếng Anh có các chuyên mục chính: News (Tin tức), Business (Kinh tế), Culture (Văn hóa), Travel (Du lịch), Videos (Hình ảnh động)…  Đây là kênh thông tin chính thức bằng tiếng Anh của tỉnh Tuyên Quang, nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến với độc giả, bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của tập thể Báo Tuyên Quang. Đồng thời đề nghị, tập thể Báo Tuyên Quang cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ; bám sát tình hình đất nước, định hướng của tỉnh về công tác đối ngoại, thông tin nhanh, chính xác tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển du lịch, nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến… Giới thiệu hình ảnh, con người, cơ hội đầu tư của Tuyên Quang đến bạn đọc, trong nước và quốc tế.

THẾ BẢO