Thứ tư,  12/08/2020

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc

LSO-Ngày 5/7, UBND huyện Cao Lộc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ 3 năm 2019.


Đồng chí Dương Xuân Huyên phát biểu chỉ đạo
đại hội đại biểu DTTS huyện Cao Lộc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 dự và chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo, huyện Cao Lộc hiện có hơn 18.159 hộ với 81.230 nhân khẩu thuộc các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa và một số dân tộc khác.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc đã quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Các chính sách được thực hiện hiệu quả, đến đúng đối tượng, được nhân dân hưởng ứng, đón nhận, góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,8% năm 2014 xuống còn 15,9% năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn giảm khá rõ rệt. Toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí.


Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham luận, thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo và mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 với một số giải pháp chủ yếu như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao năng lực của cán bộ và cộng đồng; tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác dân tộc của huyện Cao Lộc đạt được trong những năm qua.

Đồng chí lưu ý cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ người DTTS, tăng cường cán bộ có năng lực đến vùng đồng bào DTTS; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS hiểu, đồng thuận, chung sức phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Cao Lộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội đã thông qua quyết tâm thư với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại đại hội, 22 tập thể, 40 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.

NGỌC HIẾU