Thứ năm,  28/05/2020

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIV

LSO-Tối 11/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tiết mục hát múa trong chương trình nghệ thuật chào mừng

Dự chương trình có đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Chương trình nghệ thuật do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn với hơn 10 tiết mục gồm hát, múa, hòa tấu đàn, sáo với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Xứ Lạng thân yêu, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Qua đó, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức học tập, lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

HOÀNG HUẤN