Chủ nhật,  19/01/2020

Xem xét công nhận 6 xã an toàn khu huyện Tràng Định

LSO-Hôm nay (9/10), đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phan Trung Tuấn, Vụ phó Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét hoàn thiện hồ sơ 6 xã đề nghị công nhận xã an toàn khu (ATK) huyện Tràng Định.


Ông Phan Trung Tuấn, Vụ phó Vụ chính quyền địa phương,
Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

Tiếp đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở ban, ngành của tỉnh; đại diện UBND huyện Tràng Định và đại diện 6 xã đề nghị công nhận ATK.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đối chiếu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã ATK, vùng ATK, UBND huyện Tràng Định đã thành lập hội đồng và tiến hành thẩm định hồ sơ khoa học của các xã trên địa bàn.

Theo đó, 6 xã đủ tiêu chí đề nghị công nhận ATK của huyện Tràng Định lần này gồm: Chí Minh, Tri Phương, Đội Cấn, Chi Lăng, Đề Thám, Hùng Sơn. Trong đó, xã Chí Minh và Chi Lăng đạt 5/5 tiêu chí, 4 xã còn lại đạt 4/5 tiêu chí theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị công nhận 6 xã ATK của huyện Tràng Định như: bố cục, nội dung của hồ sơ cần chi tiết, ngắn gọn; cần phân tích sâu hơn các sự kiện lịch sử đã diễn ra tại 6 xã gắn với nội dung của các tiêu chí…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị: UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Nội vụ phối hợp với huyện Tràng Định hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tiếp tục rà soát lại các tiêu chí, trong đó, nội dung các tiêu chí cần phân tích cụ thể, chi tiết và thuyết phục. Hồ sơ khoa học của 6 xã phải đảm bảo thống nhất. Tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học gửi Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tiếp thu ý kiến của trưởng đoàn công tác Bộ Nội vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Huyện Tràng Định hoàn thiện lại hồ sơ của 6 xã ATK, xây dựng lại kịch bản clip phóng sự đảm bảo tính chân thực, sinh động, phù hợp với hồ sơ khoa học; Sở Nội vụ tham mưu, hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị công nhận 6 xã ATK huyện Tràng Định; tiếp tục rà soát, chỉ đạo các địa phương đủ điều kiện xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK theo Quyết định 897. Các sở, ban, ngành liên quan chú trọng  việc rà soát, xây dựng lại các biển báo di tích cho phù hợp.

TUYẾT MAI – DƯƠNG KIM