Thứ bảy, 15/08/2020

Hữu Lũng: Đẩy mạnh khoanh vùng, cấp sổ đỏ cho di tích

(LSO) – Những năm qua, UBND huyện Hữu Lũng đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý, khoanh vùng, bảo vệ các di tích. Tiêu biểu là việc thực hiện hiệu quả hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho các di tích trên địa bàn.

Ông Khổng Hồng Minh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT) huyện Hữu Lũng cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 84 điểm di tích, trong đó có 12 điểm di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ cho các di tích, hằng năm, phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể phân công, hướng dẫn các xã trình tự thực hiện, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ cho di tích. Cùng với đó, UBND huyện thông báo cho Ban quản lý các cơ sở có di tích chưa được cấp GCN QSDĐ lần đầu tự rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định nhu cầu sử dụng đất để xét điều kiện cấp GCN QSDĐ.

Di tích chùa Đẩu, thôn Tân Thành, xã Đồng Tân được cấp GCN QSDĐ năm 2019

Trên cơ sở đó, từ cuối năm 2017, công tác rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc vị trí các điểm di tích đã xếp hạng trên địa bàn các xã, thị trấn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong 2 năm qua (2018-2019), đã có 13 di tích hoàn tất việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc vị trí điểm di tích và thông tin cụ thể thực trạng đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ gửi Phòng VH-TT huyện.

Sau khi nhận được báo cáo thực trạng di tích của UBND các xã, thị trấn, Phòng VH-TT chủ động phối hợp với Trung tâm Tài nguyên – Môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường) và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện triển khai việc khảo sát, đo đạc cho những di tích này. Để  thực hiện hiệu quả; trước khi ra thực địa, Phòng VH – TT huyện sẽ xây dựng hợp đồng với Trung tâm Tài nguyên – Môi trường về việc trích đo, chỉnh lý các khu đất đền, đình, chùa với sự có mặt và đồng thuận từ phía ban quản lý các di tích trên địa bàn. Trong hợp đồng sẽ quy định rõ ràng thời gian thực hiện, khối lượng công việc, giá trị hợp đồng và trách nhiệm của hai bên. Nhờ đó, đã giúp tiết kiệm  thời gian và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tuy nhiên, trong 13 điểm di tích đã hoàn thành việc đo đạc, vẫn có những di tích chưa thể hoàn thành hồ sơ cấp GCN QSDĐ do vẫn còn gặp một số vướng mắc. Bởi theo quy định của Luật Đất đai thì đất tranh chấp không thể cấp GCN QSDĐ. Trong khi đó một số di tích liên quan việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân, điển hình như di tích: đền Chầu Lục và đền Quan Giám Sát (xã Hòa Lạc).

Để giải quyết tình trạng này, ông Khổng Hồng Minh, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Với những di tích chưa thể cấp được GCN QSDĐ do vướng mắc, chúng tôi tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Di sản đến người dân, giúp người dân hiểu và ủng hộ công tác cấp GCN QSDĐ cho di tích. Đồng thời, phối hợp với ban quản lý di tích cấp xã mở cuộc họp thống nhất với các hộ dân tại các di tích; đặc biệt xác định rõ về trách nhiệm, cách thức quản lý, bảo vệ di tích trong khu vực đất đai thuộc sở hữu của người dân đó. Cùng với đó, phòng cũng sẽ xây dựng cam kết bắt buộc thực hiện một số nội dung đối với các hộ dân sinh sống trong khu vực di tích. Sau khi giải quyết xong tồn tại, vướng mắc, các di tích sẽ tiếp tục được lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ theo quy định.

Nhờ sự chủ động triển khai thực hiện, trong 2 năm qua (2018-2019), trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 7 di tích trong danh mục kiểm kê của tỉnh gồm: đền Suối Ngang, đình Suối Ngang 2 (xã Hòa Thắng); chùa Làng Giàng (xã Yên Thịnh); đình Gò Chùa (xã Hữu Liên); chùa Đẩu (xã Đồng Tân); đình Đồng Bụt (xã Yên Bình) và đền Khuôn Dầu (xã Tân Thành) được cấp GCN QSDĐ. Đặc biệt, cuối năm 2019, huyện Hữu Lũng đã hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSDĐ cho 2 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh gồm: đền Thuốc Sơn (xã Cai Kinh) và cây đa phố Phổng (xã Vân Nham), dự kiến các di tích này sẽ được cấp GCN QSDĐ trong quý I/2020.

TUYẾT MAI