Chủ nhật,  28/02/2021

Văn Lãng: Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(LSO) – Xác định vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH), những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Văn Lãng đã quan tâm, định hướng chỉ đạo sát sao, chú trọng nâng cao chất lượng để xây dựng hiệu quả phong trào.

Trao đổi về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn, ông Hoàng Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, chúng tôi đã vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công để cứng hóa đường bê tông nông thôn, đường ngõ, xóm, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Thuận Lợi… Năm 2019, toàn xã xây mới 8 cổng nhà văn hóa, 56 m tường rào tại khu dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,4%, toàn xã có 11/11 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Người dân tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Hoàng Việt năm 2019

Không chỉ có xã Hoàng Văn Thụ, đời sống văn hóa tại các xã khác đều có sự chuyển biến rõ rệt, điển hình như các xã: Hoàng Việt, Bắc Hùng, Bắc Việt… Để thực hiện tốt và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, hằng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã tham mưu cho ban chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào được cụ thể hóa gắn với xét danh hiệu văn hóa để mỗi người dân, gia đình, khu phố, làng bản, cơ quan, đơn vị tích cực, tự giác nâng cao trách nhiệm tham gia phong trào.

Cụ thể, ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào dưới nhiều hình thức. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền bằng xe lưu động trên 100 cuộc, phát 198 chương trình trên Đài Truyền thanh huyện, treo 233 băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm thôn, xã. Về xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã hướng dẫn các xã xây dựng dự toán, đề nghị cấp trên cấp kinh phí xây mới, cải tạo nhà văn hóa thôn, trong năm 2019, đã xây mới 2 nhà, sửa chữa, cải tạo 12 nhà văn hóa thôn.

Tại các khu dân cư, ban chỉ đạo các xã thường xuyên đôn đốc nhắc nhở  người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Nhiều khu dân cư đã thành lập tổ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, tích cực trồng cây xanh nhằm xây dựng môi trường văn hóa. Cùng với đó, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an  ninh Tổ quốc”, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…

Qua triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, phong trào TDĐKXDĐSVH lan tỏa sâu rộng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, toàn huyện có 9.650/11.904 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 81%, tăng 13,9 % so với năm 2018); xây dựng được 149/201 khu dân cư văn hóa (tăng 21,4% so với năm 2018)… Cùng với đó, huyện có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Năm 2019, toàn huyện có 583 cá nhân, 199 tập thể đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH… Ông Hoàng Văn Hưng, thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt, một trong những hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 chia sẻ: Tôi nhận thấy phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào thiết thực, có ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho toàn dân. Chính vì vậy, khi được chính quyền xã tuyên truyền, vận động tôi rất ủng hộ và tích cực vận động gia đình, người thân hưởng ứng.

Bà Đặng Thị Hiền, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho biết: Thời gian tới, để phát huy hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, chúng tôi tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện nội dung kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm của phong tràoTDĐKXDĐSVH; phổ biến tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa đến từng các thôn, bản, khu phố và từng hộ gia đình để đăng ký phấn đấu thực hiện.

THÙY DUNG