Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới, Cục Điện ảnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện ảnh tại địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia, tổ chức phòng, chống dịch Covid- 19.

Công văn cũng đề nghị các Sở chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện ảnh tại các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, quyết định của UBND tỉnh, thành phố về hoạt động điện ảnh, các rạp chiếu phim trong tình hình mới.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu của nhiều rạp chiếu giảm mạnh.
(Ảnh: Trung tâm chiếu phim quốc gia)

 

Trước đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành đã thông báo tạm đóng cửa các rạp chiếu phim như tại TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. Tại Hà Nội, sau các dịch vụ như quán bar, karoke… tạm dừng hoạt động, BCĐ phòng chống dịch Covid -19 Hà Nội cũng đã yêu cầu các quận, huyện tuyên truyền để các rạp chiếu phim, cùng các dịch vụ game onlines, massage tạm dừng hoạt động, thời gian đến hết tháng 3/2020 để phòng dịch Covid -19…

Theo thống kê, hiện nhiều rạp chiếu, đơn vị phát hành phim gặp khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch. Trong đó, rạp CGV đang phải đóng cửa là 24 rạp, chiếm khoảng 30% tổng số rạp CGV trên cả nước, gồm 21 rạp ở TP. Hồ Chí Minh, 3 rạp ở Quảng Ninh. Số lượt khách xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 2 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 40% so với 2 tháng đầu năm 2019. Doanh thu phim chiếu rạp của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 2 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 37% so với 2 tháng đầu năm 2019. Số lượng vé bán ra toàn thị trường 2 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 23% so với 2 tháng đầu năm 2019; doanh thu phim chiếu rạp toàn thị trường 2 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 40% so với 2 tháng đầu năm 2019.