Thứ năm,  09/04/2020

Cai Kinh: Nâng chất xây dựng gia đình văn hóa

(LSO) – Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là một trong những nội dung cốt lõi trong xây dựng đời sống văn hóa hiện nay ở cơ sở. Hơn 94% số hộ đạt GĐVH trên địa bàn xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã cho thấy nỗ lực của mỗi gia đình cũng như của cấp ủy, chính quyền xã trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng GĐVH thời gian qua…

Về xã Cai Kinh, chúng tôi có dịp đến thăm và trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Hòa, thôn Làng Rãn – gia đình ông nhiều năm được công nhận gia đình văn hóa (GĐVH). Gia đình gồm ba thế hệ cùng chung sống, bởi vậy, ông luôn cố gắng gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống của gia đình sao cho con, cháu được sống thoải mái nhất.

Ông Hòa chia sẻ: Trong gia đình, cũng nhiều lúc không tránh khỏi những tư tưởng, quan điểm khác nhau về cách giáo dục, chăm sóc con cháu bởi chúng tôi và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau. Song trước những khúc mắc ấy, chúng tôi cùng nhau ngồi lại chia sẻ thẳng thắn, tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Ông bà, cha mẹ luôn là tấm gương sáng về mọi mặt và biết quan tâm thì con cháu  sẽ tự giác học, làm theo như vậy.

Người dân xã Cai Kinh cùng cán bộ văn hóa xã trao đổi về việc xây dựng gia đình văn hóa tại nhà văn hóa thôn Ba Nàng

Không riêng gia đình ông Hòa, trong những năm gần đây, phong trào xây dựng GĐVH đã trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình trên địa bàn xã Cai Kinh. Xác định rõ GĐVH là những hạt nhân tích cực trong các cuộc vận động, trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, hàng năm, xã đã triển khai công tác đăng ký GĐVH đến tận cơ sở; điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí sát thực tế, nâng cao chất lượng danh hiệu khu phố văn hóa. Đến nay, xã có 1.067/1.133 hộ đạt GĐVH, 8/8 thôn đạt khu dân cư văn hóa.

Bên cạnh đó, xã tăng cường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn, hướng dẫn xây dựng GĐVH; đồng thời, tổ chức biểu dương, khích lệ các GĐVH tiêu biểu. Đơn cử, năm 2019, xã tổ chức được 9 buổi tuyên truyền cho nhân dân; trong năm, xã có 17 hộ được khen thưởng về làm kinh tế giỏi và tham gia tích cực trong việc xây dựng GĐVH.

Để phong trào xây dựng GĐVH đi vào chiều sâu, xã xác định công tác bình xét phải được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, việc bình xét được thực hiện theo hình thức họp công khai, bám sát các tiêu chí đã quy định; dựa trên ý kiến thống nhất của tập thể. Những gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo tất cả các tiêu chí như: thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; gia đình  không có người mắc tệ nạn xã hội…

Cùng với đó, nhiều tổ chức, đoàn thể đã có cách làm sáng tạo, gắn xây dựng GĐVH với các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Cụ thể như Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Người cao tuổi thực hiện phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Quá trình thực hiện cho thấy: phong trào xây dựng GĐVH ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa số hộ đạt GĐVH tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2015, xã Cai Kinh chỉ có 71,92% số hộ đạt GĐVH thì đến năm 2019, toàn xã có 94,15% số hộ đạt GĐVH.

Ông Nông Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Cai Kinh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng GĐVH. Đồng thời giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình gắn liền với việc tiếp thu những giá trị của gia đình hiện đại.

Nhờ đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, đời sống người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,8%. Đặc biệt, năm 2019, Cai Kinh là một trong ba xã có tỉ lệ hộ đạt GĐVH cao nhất của huyện Hữu Lũng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, trong đó, nổi bật là xây dựng GĐVH đã thực sự đi vào chiều sâu, là nền tảng vững chắc góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

LƯƠNG THẢO