Theo đó, công văn nêu rõ, trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ, toàn dân, toàn quân, công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; điều trị, phục hồi cho người nhiễm dịch; hạn chế tối đa sự lây lan, được nhân dân cả nước tin tưởng, phối hợp, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tại Công văn, Cục Điện ảnh đánh giá cao sự chủ động của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương đã xây dựng kịch bản phim tài liệu về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khẳng định nỗ lực của đất nước Việt Nam trên trận tuyến chống dịch bệnh.

Sẽ làm phim tài liệu “Cuộc chiến không giới hạn” về phòng chống dịch COVID-19 .

 

Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết hiện nay, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất bộ phim Cuộc chiến không giới hạn (tên phim tài liệu về phòng chống dịch COVID-19 do Hãng phim đề xuất) vào kế hoạch năm 2020. Hiện Hãng phim đang đề nghị đưa vào kế hoạch sản xuất năm 2021.

Cục Điện ảnh đề nghị Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương thực hiện bộ phim tài liệu (hoặc khoa học) về phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định sự chủ động, tích cực, khoa học và tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Chính phủ, toàn quân và nhân dân ta.

Cũng tại văn bản, Cục Điện ảnh đề nghị khi triển khai làm phim, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho các thành phần tham gia sản xuất phim, ghi hình trực tiếp trên hiện trường; đảm bảo an toàn y tế đúng yêu cầu của cơ quan chức năng./.