Thứ năm,  26/11/2020

Tân Thành – Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

(LSO) – Là xã đầu tiên của huyện Hữu Lũng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, những năm qua, xã Tân Thành đã có bước phát triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là kết quả của nhiều phong trào, chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đã tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Phùng Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong nhân dân, hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện phong trào; xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình từng giai đoạn. Chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước hợp với tình hình phát triển chung, góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa…

Người dân xã Tân Thành rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh khi đến làm việc tại trụ sở UBND xã

Cây Sấu là một trong những thôn tiêu biểu của xã trong thực hiện phong trào. Ông Bế Văn Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Sấu cho biết: Thôn có 235 hộ dân với 973 nhân khẩu, để thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn đã tích cực vận động người dân thông qua các cuộc họp thôn. Bên cạnh đó, chú trọng gìn giữ di sản văn hóa các dân tộc, xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, thể thao. Hiện thôn có 8 đội bóng đá và 1 đội hát dân ca quần chúng. Tham gia phong trào, ý thức người dân được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng được đề cao. Nhờ đó, thôn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đều đạt trên 90%.

Cùng với thôn Cây Sấu, hầu hết đời sống văn hóa của nhân dân các thôn còn lại trong xã đều khởi sắc, điển hình như các thôn: Khuôn Dầu, Bắc Lệ, Gốc Gạo… Hiện nay, cả 10/10 thôn trong xã đều có nhà văn hóa khang trang, đầy đủ trang thiết bị với 1 sân vận động quy mô 1.000 m2; 2 nhà tập thể thao đa năng và 2 sân bóng đá, tạo điều kiện cho hoạt động thể thao, văn nghệ của xã ngày càng đi vào chiều sâu.

Hằng năm, UBND xã quan tâm, bố trí một phần kinh phí cho hoạt động văn hóa, thể thao và huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ cho phong trào. Do đó, đến nay, xã đã thành lập được 15 đội thể thao với hàng nghìn thành viên cùng 1 CLB dân ca các dân tộc với hơn 100 thành viên. Các đội thể thao và CLB văn nghệ đều tích cực tham gia vào các hoạt động của xã nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt trong lễ hội hát Sli tháng Giêng và lễ hội đền Bắc Lệ, những CLB văn nghệ, đội thể thao đều góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng đó, việc đăng ký, bình xét công nhận gia đình văn hóa được xã thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Năm 2019, toàn xã có 1587/1685 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,1%, và 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Những hủ tục trong việc hiếu, hỉ dần được xóa bỏ, người dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm, văn minh trong tổ chức việc tang, cưới hỏi.

Đáng chú ý, nhờ sự lan tỏa của phong trào TDĐKXDĐSVH, thời gian qua, xã Tân Thành cũng là một trong những địa bàn đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức người dân với các hoạt động đa dạng như: tổ chức phát trên 5.500 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến nhân dân; phát khẩu trang miễn phí cho công nhân đến giải quyết tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã…

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Tân Thành đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Thể hiện qua những kết quả như: xã được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VHTTDL năm 2016. Tân Thành cũng là xã tiên phong trên địa bàn tỉnh thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với di tích cấp tỉnh, đền Bắc Lệ với nguồn vốn hoàn toàn từ xã hội hóa. Với những nỗ lực cụ thể đó, tin tưởng rằng phong trào TDĐKXDĐSVH của xã sẽ còn nhiều khởi sắc và đạt được kết quả cao hơn nữa.

TUYẾT MAI