Thứ năm,  02/07/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

LSO-Chiều 17/6,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các lễ hội, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thể thao trên địa bàn đều tạm dừng. Sở VHTT&DL đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Đồng thời, thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hiện; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm đã có 86% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; 90%  thôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa…

Trong 6 tháng cuối năm, Sở VHTT&DL tiếp tục tham mưu triển khai chuẩn bị tổ chức tốt các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, các hoạt động VHTT&DL và gia đình; xây dựng các đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng dẫn, giám sát, đánh giá, thẩm định việc thực hiện tiêu chí số 6 và số 16 đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu 99% thôn, khối, phố trên địa bàn tỉnh có nhà văn hóa.


T
hừa ủy quyền của Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Sở VHTT&DL đã tặng bằng khen
của Bộ VHTT&DL cho
các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng
và tổ chức hoạt động VHTT&DL tại địa phương năm 2019

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Sở VHTT&DL tặng cờ thi đua cho 1 tập thể đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VHTT&DL; trao bằng khen của Bộ trưởng bộ VHTT&DL cho 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTT&DL tại địa phương năm 2019; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTT&DL” cho 11 cá nhân vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTT&DL. Giám đốc Sở VHTT&DL tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

TUYẾT MAI – VĂN HƯƠNG