Thứ bảy,  26/09/2020

Phản biện phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

LSO-Sáng nay (19/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo phản biện xã hội “Dự thảo phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.


Các đại biểu nghe ý kiến phản biện tại hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc.

Dự thảo phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của địa phương.

Theo dự thảo, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở bao gồm: trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà thi đấu thể dục thể thao…

Những năm qua, mặc dù đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo song hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn phát triển chưa đồng bộ. Trong đó, hệ thống thiết chế thể thao cấp huyện, xã còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa phát huy được tối đa hiệu quả cũng như công năng sử dụng.

Vì vậy, mục tiêu phương án là xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh được đầu tư xây dựng, nâng cấp; 55% thiết chế trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, thư viện cấp huyện được đầu tư xây dựng, hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn theo quy định…

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình và nhất trí cao về sự cần thiết của việc xây dựng và thực hiện phương án. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung như: cần bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật vào căn cứ thực hiện phương án; phạm vi, đối tượng của phương án cần lựa chọn một cách cụ thể hơn; có kế hoạch đầu tư trung hạn, phù hợp với các kế hoạch 5 năm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, điều chỉnh sự bất hợp lý trong việc quy hoạch, quản lý đất đai cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của huyện, xã… với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các ý kiến đóng góp của đại biểu đã được đại diện cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo giải trình, tiếp thu. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp bằng văn bản và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét nhằm hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành.

HOÀNG HUẤN – TUYẾT MAI