Thứ hai,  21/09/2020
Lạng Sơn:

20 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

LSO-Sáng nay (20/8), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba – năm 2021.

Theo báo cáo, đến ngày 15/6/2020, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) – cơ quan thường trực hội đồng đã nhận được 23 hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” (trong đó có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 19 hồ sơ hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân  ưu tú” ).

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở VHTTDL báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân; các đại biểu đã thảo luận, phân tích và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xét tặng đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn hồ sơ đề nghị hội đồng cấp trên xem xét.

 Theo đó, có 11/11 số phiếu tán thành của các thành viên trong hội đồng nhất trí chọn 20/23 hồ sơ đủ điều kiện để làm thủ tục báo cáo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” (trong đó có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 17 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tập trung ở các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng).


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo đúng Quy định về xét tặng danh hiệu tại Nghị định số 62 của Chính phủ ban hành ngày 25/6/2014; công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các huyện, thành phố lựa chọn các cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể khác, để tôn vinh nhiều hơn những đóng góp, cống hiến của các nghệ nhân trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa của tỉnh.

TUYẾT MAI