Chủ nhật,  29/11/2020

Truyền dạy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở Mường Lò

Trong tương lai, Mường Lò hứa hẹn có một thế hệ nghệ nhân mới với nhiều đam mê, hiểu biết sâu về văn hóa dân tộc mình.
Theo VOV