Thứ ba,  01/12/2020

Phản biện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh

LSO-Sáng nay (19/11), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sửvăn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035”. Dự hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nêu ý kiến phản biện
các nội dung trong đề án

Đề án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo, với mục tiêu chung nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, đưa ra chiến lược toàn diện bảo vệ lâu dài, bảo tồn và phát huy các giá trị đã được tích lũy qua các giai đoạn lịch sử. Qua đó góp phần phục vụ công tác giáo dục tuyên truyền lịch sử cách mạng, phát triển kinh tế du lịch của địa phương.

Đối tượng của đề án gồm toàn bộ các di tích: di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê trên địa bàn tỉnh, các di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng. Phạm vi nghiên cứu chính trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn và mở rộng ra các vùng lân cận ngoài tỉnh có liên quan.

Hội thảo đã nhận được 7 ý kiến, trong đó 6 ý kiến phát biểu tại hội nghị và 1 ý kiến gửi bằng văn bản. Các ý kiến tập trung góp ý về nhiều nội dung: tính đúng đắn, tính khoa học và tính khả thi; tác động của đề án đối với  kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; sự hài hoà lợi ích của Nhà nước, Nhân dân, tổ chức. Ngoài ra, các đại biểu còn góp ý nhiều nội dung khác liên quan tới tình hình thực tiễn khi triển khai đề án

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến nhằm hoàn chỉnh đề án trong thời gian tới.

Được biết, tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có khoảng 335 khu di tích và 421 di tích thuộc nhiều loại hình. Trong đó, số khu di tích và di tích được xếp hạng là 128, số di tích chưa được xếp hạng và nằm trong danh mục kiểm kê là 207 di tích.

HOÀNG HUẤN