Thứ tư,  27/01/2021

Hơn 110 học viên được tập huấn công tác bồi thường của Nhà nước

LSO-Sáng 27/11/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 cho hơn 110 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức tham mưu công tác bồi thường của Nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn của 5 huyện, thành phố: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bìnhthành phố Lạng Sơn .


Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 1 ngày tập huấn, học viên được nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; hoạt động tố tụng và thi hành án theo quy định của pháp luật; kỹ năng giải quyết việc bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước; hoạt động tố tụng và thi hành án; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.


Các học viên tham gi
a lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, giúp các học viên nâng cao nhận thức đối với công tác bồi thường của Nhà nước, nhất là trong hoạt động công vụ của mỗi cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nắm bắt, vận dụng tốt hơn các quy định của pháp luật về bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường của Nhà nước tại địa phương.

TUYẾT MAI