Chủ nhật,  17/01/2021

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp nhân dân trong ngày đầu tiên của năm 2021

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài.

Theo đó, “Thứ Sáu, ngày 1/1/2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở của đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 8h đến 11h”.
Theo Chinhphu