Thứ sáu,  22/01/2021

Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa

(LSO) – Xây dựng khu dân cư văn hóa (KDCVH) là một trong 7 phong trào cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Với sự quan tâm thực hiện đồng bộ của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, phong trào đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn với số lượng và chất lượng các KDCVH ngày càng tăng.

Từ lâu, nhà văn hóa thôn Ngòi Na (xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng) đã trở thành địa điểm để người dân tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ông Trần Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngòi Na cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng KDCVH, xã, thôn đã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, công sức làm đường, các công trình công cộng. Nhân dân đóng góp bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/hộ/năm. Từ đó, đời sống bà con ngày càng được cải thiện với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 chỉ còn 1% (giảm 10% so với năm 2015).

Người dân thôn Thâm Mè A+Thâm Mè B, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Ngòi Na chỉ là một trong số những KDCVH tiêu biểu của huyện Hữu Lũng. Ông Khổng Hồng Minh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho biết: Phong trào xây dựng KDCVH không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Năm 2020, toàn huyện có 195/203 KDCVH, chiếm 96%, tăng 7,2% so với năm 2019.

Không chỉ Hữu Lũng, thời gian qua, các huyện, thành phố đều thực hiện tốt phong trào xây dựng KDCVH, tiêu biểu như: thành phố Lạng Sơn và các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng…  Phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân ở từng thôn, bản, khối phố với 1.447/1.850 KDC đạt chuẩn văn hóa (năm 2020), đạt 78,2%, tăng 8% so với năm 2019, tăng 33% so với năm 2015.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Hằng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền thực hiện, nhất là phong trào xây dựng KDCVH với 5 tiêu chuẩn, gồm: đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Để người dân tích cực hưởng ứng phong trào, BCĐ phong trào từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã treo trên 2.500 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; phát hành gần 1.000 tài liệu tuyên truyền, 1.200 tờ tin nghiệp vụ văn hoá; tổ chức trên 750 buổi tuyên truyền lưu động, 200 buổi biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội dung tuyên truyền về  phong trào TDĐKXDĐSVH tại cơ sở… Các đoàn thể chính trị – xã hội đồng loạt phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, gắn với phát triển và duy trì hoạt động của các mô hình CLB: “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”…

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng KDCVH, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch và an toàn”, xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi năm, các cấp hội có trên 150 công trình, phần việc được phụ nữ các cấp triển khai thực hiện, tiêu biểu như: mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, tổ thu gom rác, vệ sinh môi trường, mô hình thôn dân vận khéo trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự… Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng KDCVH  trên địa bàn tỉnh.

Đi đôi với tuyên truyền, các thôn, khối phố đã tổ chức tốt các ngày hội đại đoàn kết dân tộc hằng năm (18/11), phát động, đăng ký, bình xét công khai, dân chủ danh hiệu gia đình văn hóa, KDCVH. Đặc biệt, BCĐ phong trào đã thực hiện thay đổi, bổ sung các tiêu chí và cách chấm điểm công nhận KDCVH. Nhờ đó, phong trào xây dựng KDCVH ngày càng lan tỏa sâu rộng và đi vào thực chất.

Nổi bật trong thực hiện phong trào xây dựng KDCVH là việc thực hiện tiêu chuẩn “Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển”. Thực hiện nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan nỗ lực triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng. Các hình thức vận động ngày càng phong phú, hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, nhà từ thiện trong và ngoài tỉnh. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 25 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 766 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa 149 nhà ở cho người nghèo…

Đối với các tiêu chuẩn còn lại của phong trào xây dựng KDCVH, BCĐ phong trào các cấp đã xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước với nội dung được bổ sung, sửa đổi hằng năm. Đồng thời xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng (giai đoạn 2016-2020). Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.832/1.850 thôn, khối phố có nhà văn hóa (đạt 99%); trong đó có 885/1.832 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn (đạt 48,3%). Từ đó tạo điều kiện hình thành và phát triển nhiều CLB văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân tại các KDC.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL nhận định: Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là xây dựng KDCVH đã mang lại diện mạo mới cho nhiều thôn, bản, khối phố trên địa bàn tỉnh. Để phong trào tiếp tục được triển khai rộng khắp, hiệu quả, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

“Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH, đặc biệt là xây dựng KDCVH đến 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh.Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư (18/11). Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng các mô hình “Khu dân cư an toàn”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”…

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI